Doel van de vereniging

In 1989 is de Noordelijke Pomologische Vereniging opgericht met als doel ​het propageren en stimuleren van het gebruik en het beheer (onderhoud, restauratie en aanplant) van boomvormen en fruitrassen.

Zij stimuleert de aanplant en het gebruik hier van. Het is met de inzet van toegewijde leden gelukt om een groot aantal rassen op te sporen en door enten te vermeerderen en opnieuw uit te planten. Een prachtig resultaat van deze inspanningen is de Fruithof te Frederiksoord, waar zich inmiddels een indrukwekkende rassencollectie bevindt. Ook op andere, vaak historische locaties, zetten NPV-leden zich in voor het behoud van historische fruitrassen.

De NPV geeft, aan particulieren en instanties, voorlichting over de teelt van hoogstamvruchtbomen. Ze doet dit onder meer door het organiseren van open entdagen en fruittentoonstellingen en vaak treden NPV-leden op als snoeidocent bij een aantal snoeicursussen.

Wellicht bent ook u overtuigd van het belang van het behoud van oude fruitrassen. Niet slechts uit nostalgische overwegingen, maar ook omdat ze dragers van erfelijke eigenschappen zijn die bij de ontwikkeling van toekomstige resistente rassen een rol kunnen spelen. Ook zijn ze van grote ecologische en landschappelijke waarde. Het kunnen redenen zijn om u als lid op te geven en daarmee de doelstellingen van de NPV steunen.

Ik word lid